Xây Dựng Kế Hoạch Marketing

CHỈ 3 BUỔI TRÊN LỚP CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA BẠN –
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING

 Bạn quản lý công ty vừa và nhỏ đang trăn trở chuyện xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch năm tới hoặc đang làm Marketing muốn cải thiện kỹ năng xây dựng Kế hoạch Marketing?

Đây là khoá học không chỉ hướng dẫn xây dựng mà còn hướng đến có được kế hoạch khả thi. Lớp học duy nhất và có sĩ số giới hạn!

Bình luận