Xây Dựng Kế Hoạch Marketing

Xây Dựng Kế Hoạch Marketing CHỈ 3 BUỔI TRÊN LỚP CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA BẠN - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING  Bạn quản lý công ty vừa và nhỏ đang trăn trở chuyện xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch năm tới hoặc đang làm Marketing muốn cải thiện kỹ năng xây [...]