Tìm ý tưởng Kinh doanh – StartUp 008 – Ngày 24-12-2016

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Bình luận