Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên: Nguyễn Tấn Bình

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1958

E-mail: tanbinhvh@gmail.com

MỤC TIÊU

– Giảng viên chuyên nghiệp

– Làm việc với môi trường chuyên nghiệp và thách thức, nâng cao khả năng giảng dạy và nghiên cứu

– Đóng góp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy

– Chia sẻ hết lòng với mọi đối tượng học viên.

ĐÀO TẠO

– 1977-1982: Đại học – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

– 1993-1995: MBA – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

– 1998-1999: Chương trình GD Kinh tế Fulbright (FETP).

– 2003-2007: DBA tại Calsouthern University.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

– 2001 – nay: Giảng viên – MPP (Thạc sĩ Chính sách công) tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP).

– 2003 – nay: Giảng viên – MBA, ME, MFB tại Đại học Mở TP HCM.

– 2005 – nay: Giảng viên – Thạc sĩ Quản lý Xây dựng tại Đại học Bách Khoa TP HCM.

– 2006 – nay: Giảng viên – MBA tại Chương trình Việt – Bỉ.

– 2009 – 2011 Giảng viên – MBA tại Đại học Griggs tại TP HCM.

– 2014 – nay Giảng viên – EMBA (Thạc sĩ quốc tế Quản trị kinh doanh) tại PGSM: Đại học Quản trị Paris/Pháp và Đại học Quốc gia TP HCM.

– 2015 – nay Giảng viên – MBA tại Đại học Andrews/Hoa Kỳ và Đại học Quốc gia TP HCM.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

– 1986 – 1989 Kế toán – Kế toán trưởng của một Công ty Nhà nước.

– 1989 – 1995 Giám đốc của một Công ty Nhà nước.

– 1997 – nay Giảng dạy các khóa Kế toán trưởng, Kiểm toán (Chứng chỉ Bộ Tài chính). Giảng dạy các khóa Phân tích tài chính, Thẩm đ ịnh dự án, Quản trị chi phí tại Cục, Viện, Trường đại học tại HCMC, Hà Nội và các tỉnh thành. Thường xuyên giảng dạy các khóa CEO, CFO.

– 2003 – 2013 Giám đốc Trung tâm CPA (Center of Professional Application) tại OU (Open University HCMC).

– 2011 – nay Dẫn chương trình – FBNC (Finance Business News Channel): Kênh truyền hình Kinh tế-Tài chính tại
HTV.

– 2010 – nay Viện trưởng – Leadman (Leadership and Management Science Research Institute): Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp tại HUBA (Hiệp hội doanh nghiệp HCMC).

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

Sách đã xuất bản:

  • Nguyên lý kế toán, Profec – UEH.HCM, 1998.
  • Phân tích hoạt động kinh doanh, ĐHQG-HCM, 2002.
  • Quản trị tài chính, ĐHQG-HCM, 2003.
  • Kế toán quản trị, ĐHQG-HCM, 2004.
  • Kế toán tài chính, SPH-HCM, 2005.
  • Quản trị tài chính ngắn hạn, SPH-HCM, 2006
  • Toán tài chính ứng dụng, SPH-HCM, 2007
  • Tài chính – kế toán dành cho nhà quản trị, SPH-HCM, 2008
  • Tìm hiểu tổng quan về Quản lý Dự án, UEH.HCM năm 2016.
Bình luận