Tiến sĩ Lê Đăng Lăng – Cố vấn kinh doanh cao cấp

  • Nguyên Giám đốc điều hành, Công ty GCC
  • Nguyên Giám đốc Marketing, Tập đoàn CMC
  • Nguyên Giám đốc Nhóm thương hiệu, Tập đoàn Tân Hiệp Phát
  • Nguyên Giám đốc Marketing và Bán hàng, Công ty Điện thoại KTeL
  • Giám đốc Thương hiệu, Công ty đồ chơi Lego
Bình luận