THÂN MỜI CHỦ DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ    

 • Là cấp quản lý điều hành doanh nghiệp – những người kỹ thuật, là người chuyên môn lại càng dễ hiểu về tài chính
 • Tài chính rất dễ rất đơn giản qua bài giảng chia sẻ của chuyên gia tài chính kinh doanh nhiều năm
 • Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhỏ & vừa

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ HỌC TẬP

 • Học tài chính không khó tý nào, đơn giản là tiền
 • Dưới góc độ của một nhà quản lý không chuyên về tài chính kế toán.

Sau buổi học, bạn có thể:

 • Hiểu & quản lý dòng tiền một cách trôi chảy
 • Chủ động biết trước lúc thừa tiền, lúc thiếu tiền
 • Kiểm soát dòng tiền & Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp;
 • Biết cách tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
 • Hoạch định tài chính doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu tổng quan về tài chính: Tài chính là gì? Quản trị tài chính là gì?
 • Tại sao dòng tiền lại quan trọng hơn cả lợi nhuận
 • Quản lý và sử dụng vốn;
 • Quản trị dòng tiền & lập kế hoạch ngân sách.

GIẢNG VIÊN

 • Tiến Sĩ Nguyễn Tấn Bình là giảng viên chuyên nghiệp, ông thường xuyên làm việc với môi trường thách thức cao.
 • Ông cam kết chia sẻ hết lòng với mọi đối tượng học viên.
 • Ông hiện là giảng viên giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP), đồng thời cũng là giảng viên giảng dạy tại Đại học Quản trị Paris/Pháp.
 • Xem thêm tại đây: https://beboss.edu.vn/tien-si-nguyen-tan-binh/
Bình luận