làm chủ cuộc đời

/Tag:làm chủ cuộc đời

Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 002 – Ngày 08-09-2016

Làm Chủ Cuộc Đời - LCCD 002 - Ngày 08-09-2016

Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 001 – Ngày 16-04-2016

Học làm chủ cuộc đời, làm chủ cuộc sống Chào Bạn! Bạn mong muốn hạnh phúc? YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH, YÊU CUỘC SỐNG là quyền lựa chọn của chính chúng ta phải không bạn? Chúng ta có kỷ luật bản thân mình để có lợi cho mình & cho người khác hay không? Bạn [...]