khởi sự doanh nghiệp

/Tag:khởi sự doanh nghiệp

Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội – BCT001 – Ngày 09-07-2016

Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội – BCT001 - Ngày 09-07-2016

Kinh Doanh Thành Công – Sales & Marketing – SM 007 – Ngày 09/07/2016

CÁCH TÌM ĐÚNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TRONG VIỆC BÁN HÀNG 09-07-2016 Chào Bạn, Bạn đồng ý bán hàng là phải vui! Bước đầu tiên sau khi bạn xác định khoanh vùng tìm khách hàng tiềm năng trong qui trình bán hàng hiệu quả để tăng doanh thu lợi nhuận. Bạn là người bán hàng [...]

Tư Duy Nhanh – KNGT 005 – Ngày 03-07-2016

Tư Duy Nhanh – KNGT 005 - Ngày 03-07-2016

Kỹ Năng Giao Tiếp – Phỏng Vấn – KNGT 004 – Ngày 10-06-2016

Kỹ Năng Giao Tiếp - Phỏng Vấn - KNGT 004 - Ngày 10-06-2016

Sales – Bán hàng hiệu quả – SM 005 – Ngày 05/06/2016

Sales – Bán hàng hiệu quả – SM 005 - Ngày 05/06/2016 Chào bạn & Tiết lộ với bạn BÍ MẬT KINH DOANH Qua tiếp xúc nhiều chủ doanh nghiệp cho thấy rằng: Người thành công trong kinh doanh đa phần họ rất giỏi bán hàng đặc biệt trong việc tìm ĐÚNG khách hàng tiềm [...]

Kỹ Năng Giao Tiếp – Đội Nhóm – KNGT 003 – Ngày 03/06/2016

Kỹ Năng Giao Tiếp - Đội Nhóm - KNGT 003 - Ngày 03/06/2016