học khởi nghiệp kinh doanh

/Tag:học khởi nghiệp kinh doanh

Tìm ý tưởng Kinh doanh – StartUp 008 – Ngày 24-12-2016

Tìm ý tưởng Kinh doanh - StartUp 008 - Ngày 24-12-2016 Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Sales & Marketing – SM 008 – Ngày 27-09-2016

Sales & Marketing - SM 008 - Ngày 27-09-2016 Chào bạn! Chắc bạn chứng kiến nhiều nhân viên bán hàng quá nhanh, luôn mong muốn bán được hàng ngay, khiến câu chuyện giảm phần thú vị. Trong khi để bán được hàng cần phải có qui trình, thực hiện từng bước Như chúng ta cần [...]

Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 007 – Ngày 10-09-2016

Khởi Nghiệp Kinh Doanh - StartUp 007 - Ngày 10-09-2016

Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 008 – Ngày 25-08-2016

Kỹ Năng Giao Tiếp - KNGT 008 - Ngày 25-08-2016

Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 007 – Ngày 25-08-2016

Kỹ Năng Giao Tiếp - KNGT 007 - Ngày 25-08-2016

Khởi nghiệp kinh doanh – Tăng doanh thu – StartUp 006 – Ngày 08-08-2016

Khởi nghiệp kinh doanh - Tăng doanh thu nhờ khách hàng tiềm năng Dù bạn chưa kinh doanh hay còn đang là sinh viên hoặc bạn đang đã khởi nghiệp nhưng còn băn khoăn để bán hàng tăng doanh thu, tăng lợi nhuận thì có một bí quyết cho bạn đó là: khi lập dự án [...]