BeBossTraining

/Tag:BeBossTraining

Sales – Bán hàng hiệu quả – SM 005 – Ngày 05/06/2016

Sales – Bán hàng hiệu quả – SM 005 - Ngày 05/06/2016 Chào bạn & Tiết lộ với bạn BÍ MẬT KINH DOANH Qua tiếp xúc nhiều chủ doanh nghiệp cho thấy rằng: Người thành công trong kinh doanh đa phần họ rất giỏi bán hàng đặc biệt trong việc tìm ĐÚNG khách hàng tiềm [...]

Bao giờ xua tan cơn “đói” vốn?

Bao giờ xua tan cơn “đói” vốn? (BĐT) - Dù các ngành ngân hàng có cố gắng nhưng việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện vẫn khiêm tốn. Đổi mới, đa dạng quy trình cho vay liệu có giúp xua tan cơn “đói” vốn? Doanh nghiệp nhỏ [...]

Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, 2015|Categories: Beboss và báo chí|Tags: , , |0 bình luận

Doanh nghiệp bình đẳng trước…Thuế?

Doanh nghiệp bình đẳng trước…Thuế? Có ý kiến tại Tp.HCM nói chính sách thuế của doanh nghiệp (DN) trong nước không công bằng với DN FDI, nhưng ngành thuế bảo không. Nhưng thay vì đi so bì, các DN nên quan tâm chuyện phân loại mức độ tuân thủ thuế sắp tới mà Tổng cục [...]

Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, 2015|Categories: Beboss và báo chí|Tags: , , |0 bình luận