Sales & Marketing – SM013 – Ngày 23-08-2018

Chia sẻ về tiếp thị, bán hàng
để góp phần các chị là lãnh đạo các Hội Phụ nữ 13 tỉnh thành phía nam phát động phong trào chị em làm kinh tế
Chị em học viên năng động phát biểu khí thế vui vẻ …
tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Bình luận