Sales & Marketing – SM 009 – Ngày 05-10-2016

Cảm nhận của học viên sau buổi chia sẻ Sales & Marketing – Ngày 05-10-2016:

Bạn sinh viên – Bùi Quý Chính

sales-marketing-sm-009-ngay-05-10-2016-cam-nhan-hinh-1

Sau buổi chia sẻ, em học được 2 điều:

1. Người bán hàng phải “THẬT – NHẪN – TÂM”

2. Em biết được cách để bán hàng, marketing, quản trị bán hàng

Một bạn học viên chia sẻ

sales-marketing-sm-009-ngay-05-10-2016-cam-nhan-hinh-2

Em rút ra được rất nhiều bài học sau buổi nói chuyện:

  • Thứ nhất, em biết được “nghệ thuật bán hàng” của 1 người bán hàng, thông qua 6 câu hỏi trong cách bán hàng “sale du kích”. Với mỗi câu hỏi, thầy lại cho 1 ví dụ liên quan thì em thấy rất là hay và thú vị.
  • Thứ hai, em rất là ấn tượng với câu nói “THẬT – NHẪN –T ÂM” của người bán hàng. THẬT là thật thà, NHẪN là kiên nhẫn, TÂM là có tâm.
  • Thứ ba, em biết cách phân biệt và lựa chọn giữa “RIGHT & RICH”.
  • Thứ tư, cách bán hàng rất là hiệu quả của những quốc gia trên thế giới. Đó là một “nghệ thuật bán hàng” rất là hay và em muốn học hỏi.

Thay mặt cả lớp, cám ơn thầy rất nhiều.

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

sales-marketing-sm-009-hinh-007

sales-marketing-sm-009-hinh-019

sales-marketing-sm-009-hinh-024

sales-marketing-sm-009-hinh-042

sales-marketing-sm-009-hinh-044

sales-marketing-sm-009-hinh-046

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận