Sales & Marketing – SM 008 – Ngày 27-09-2016

Chào bạn!

Chắc bạn chứng kiến nhiều nhân viên bán hàng quá nhanh, luôn mong muốn bán được hàng ngay, khiến câu chuyện giảm phần thú vị.

Trong khi để bán được hàng cần phải có qui trình, thực hiện từng bước
Như chúng ta cần gầy dựng mối quan hệ, nên làm bạn, rồi bàn… bán.

Bạn cũng cần xác định đúng khách hàng tiềm năng theo thị trường ngách mà mình đã điều nghiên, đặt những câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu của họ hoặc khơi gợi kích thích tạo nhu cầu rồi mới trình bày lợi ích sản phẩm. Việc trình bày giới thiệu sản phẩm không cần nói nhiều về từ ngữ kỹ thuật của sản phẩm mà nên tập trung vào lợi ích sản phẩm, làm lợi cho khách hàng.

Nhưng quan trọng phải xử lý nhiều câu từ chối của khách hàng một cách nghệ thuật thế nên anh em bộ phận bán hàng phải tập luyện liên tục để dễ dàng “chốt sale” trong thực tế.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

sales-marketing-sm-008-hinh-4

sales-marketing-sm-008-hinh-1

sales-marketing-sm-008-hinh-2

sales-marketing-sm-008-hinh-3

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận