Sales – Internet Marketing – SM 004 – Ngày 15/05/2016

Chào Bạn

chúng ta bán hàng là bán cái gì?

BÁN HÀNG LÀ BÁN “LỢI ÍCH”
NGƯỜI MUA HÀNG MUA “LỢI ÍCH” cho chính họ.

Nghệ thuật bán hàng & marketing hiện đại giúp bạn gia tăng doanh thu như bạn mong muốn.
Miễn là bạn cam kết hành động.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận