Phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, sinh viên

Trong môi trường dạy học, bên cạnh việc trang bị nhưng tri thức khoa học cần thiết, thì việc rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngày càng được các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề quan tâm và đầu tư.

Những buổi học kỹ năng mềm nhằm hướng tới con người phát triển toàn diện, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Beboss cũng hân hạnh là một trong những trung tâm đóng góp công sức, phát triển kỹ năng mềm nhằm giúp cho sinh viên phát triển toàn diện.

Bình luận