Đăng ký ngay

Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 25 – Ngày 09-12-2018

Nhắc nhớ kiến thức áp dụng thực tiễn đến các bạn thanh niên sinh viên Đại học Đồng Tháp

Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai, 2018|Categories: Hoạt động|

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm & Quản Lý Công Việc – KNGT 015

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm & Quản Lý Công Việc – KNGT 015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHẦN I: NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nội dung chương trình: Giới thiệu [...]

Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một, 2018|Categories: Hoạt động|

Tài chính kế toán Doanh nghiệp – BCT 006 – Ngày 17-11-2018

Tài chính kế toán Doanh nghiệp – BCT 006 Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một, 2018|Categories: Hoạt động|

Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – STARTUP 24 – Ngày 06-11-2018

Học Làm Chủ Doanh Nghiệp - STARTUP 24 - Ngày 06-11-2018 Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Thứ Năm, 8 Tháng Mười Một, 2018|Categories: Hoạt động|

Làm Chủ Bản Thân – LCCD 021 – Ngày 23-10-2018

Làm Chủ Bản Thân – LCCD 021 - Ngày 23-10-2018 Tư vấn Chia sẻ trải nghiệm sống và kiến thức kinh doanh đến các bạn trẻ đoàn viên của 15 xã thị trấn thuộc huyện đoàn Xuân Lộc Thầy Danh TT Chinh trị huyện và anh Kiên Bí thư huyện [...]

Thứ Tư, 24 Tháng Mười, 2018|Categories: Hoạt động|Tags: , |

Làm Chủ Bản Thân – LCCD 020 – Ngày 14-10-2018

Làm Chủ Bản Thân – LCCD 020 - Ngày 14-10-2018 Vui cùng việc chia sẻ trải nghiệm sống với thanh niên sinh viên Ngày chủ nhật Thêm yêu cuộc sống Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Thứ Hai, 15 Tháng Mười, 2018|Categories: Hoạt động|
Bình luận