Tháng Khóa Học Giờ học Ngày Khai Giảng Đăng ký
11/2020 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 037 8h – 12h 13/11/2020
11/2020 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 036 8h – 12h 7/11/2020
10/2020 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 035 8h – 12h 13/10/2020
9/2020 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 034 8h – 12h 09/09/2020
5/2020 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 033 8h – 12h 28/05/2020
4/2020 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 032 8h – 12h 29/04/2020
12/2019 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 031 8h – 12h Thứ 4 12/12/2019
11/2019 Làm Chủ Doanh Nghiệp – LCDN 026 8h – 12h 15/11/2019
11/2019 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 030 8h – 12h 8/11/2019
9/2019 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 029 8h – 12h 25/9/2019
9/2019 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 028 8h – 12h 7/9/2019
8/2019 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 027 8h – 12h 3/8/2019
5/2019 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 026 8h – 12h 4/5/2019
07/2019 Xây Dựng Kế Hoạch Marketing 8h – 17h Thứ 7 06/07/2019
05/2019 Làm Chủ Cuộc Đời – LCBT 025 13h – 17h 09/05/2019
Làm Chủ Cuộc Đời – LCBT 024 7h – 9h 06/05/2019
04/2019 Làm Chủ Doanh Nghiệp Với Đầu Tư Và Dòng Tiền – BCT 007 8h – 12h 13/04/2019
03/2019 Làm Chủ Cuộc Đời – LCBT 023 8h – 12h 19/03/2019
Chung Kết Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 26 8h – 12h 13/03/2019
02/2019 Làm Chủ Cuộc Đời – LCBT 022 15h – 17h 25/02/2019
12/2018 Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 25 8h – 12h 09/12/2018
11/2018 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm – KNGT 015 8h – 17h 28/11/2018
Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp – BCT 006 13h – 17h 17/11/2018
Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 24 8h – 17h 06/11/2018
10/2018 Làm Chủ Bản thân – LCBT 021 13h – 17h 23/10/2018
Làm Chủ Bản thân – LCBT 020 8h – 12h 14/10/2018
Tiếp thị & Bán hàng dành cho Chủ doanh nghiệp – SM 014 8h – 17h 13/10/2018
Làm Chủ Bản thân – LCBT 019 8h – 12h 07/10/2018
Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 23 8h – 12h 06/10/2018
08/2018 Sales & Marketing – SM013 8h – 12h 23/08/2018
Quản lý Sắp Xếp Nơi Làm Việc Hiệu Quả Với 5S – StartUp 22 8h – 17h 15/08/2018
06/2018 Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 21 13h – 17h 28/06/2018
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 018 13h – 17h 27/06/2018
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 017 8h – 12h 09/06/2018
Tài Chính, Sử dụng dòng tiền hiệu quả – BCT 005 8h – 12h 01/06/2018
05/2018 Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 20 8h – 12h 29/05/2018
04/2018 Lập báo cáo quyết toán hàng năm – BCT 004 8h – 17h 21/04/2018
Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 19 8h – 17h 14/01/2018
01/2018 Hoạt Động Cộng Đồng 8h – 12h 13/01/2018
Hướng dẫn Thủ tục Bảo hiểm Xã hội 8h – 17h 02/01/2018
 12/2017 Lập báo cáo quyết toán hàng năm – BCT 003 8h – 17h 14/12/2017
Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 18 8h – 17h 14/12/2017
Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 17 8h – 12h 02/12/2017
11/2017 Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 16 8h – 12h 24/11/2017
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 016 8h – 12h 19/11/2017
Giao lưu Học Làm Chủ Doanh Nghiệp 8h – 12h 17/11/2017
Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 15 8h – 12h 10/11/2017
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 015 8h – 12h 05/11/2017
10/2017 Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 14 7h – 9h 23/10/2017
Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 12 8h – 12h 18/10/2017
Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 13 7h – 9h 16/10/2017
09/2017 Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 11 8h – 12h 26/09/2017
Kinh Doanh Thành Công – Sales & Marketing – SM 012 8h – 12h 18/09/2017
08/2017 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 014 8h – 12h 27/08/2017
07/2017 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 013 8h – 17h 26/07/2017
05/2017 Làm Chủ Doanh Nghiệp – LCBT 012 8h – 12h 26/05/2017
Kỹ Năng Thuyết Trình – KNGT 014 8h – 12h 21/05/2017
Kỹ Năng Thuyết Trình – KNGT 013 8h – 12h 20/05/2017
Làm Chủ Doanh Nghiệp – LCBT 011 8h – 12h 04/05/2017
04/2017 Khởi Sự Doanh Nghiệp – StartUp 010 8h – 12h 27/04/2017
Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 009 8h – 12h 22/04/2017
12/2016 Tìm Ý Tưởng Kinh Doanh – StartUp 008 8h- 10h 24/12/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 010 8h – 12h 06/12/2016
11/2016 Bí Quyết Kinh Doanh Thành Công – SM 011 8h – 12h 30/11/2016
Lập báo cáo quyết toán hàng năm – BCT 002 8h – 17h 23/11/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 009 8h – 12h 11/11/2016
Làm Chủ Doanh Nghiệp – Sales & Marketing – SM 010 14h – 17h 11/11/2016
Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 012 8h- 12h 04/11/2016
Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 011 14h- 17h 04/11/2016
10/2016 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 008 8h – 12h 30/10/2016
Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 010 8h – 12h 27/10/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 007 8h – 12h 06/10/2016
Sales & Marketing – SM 009 08h – 12h 05/10/2016
9/2016 Làm Chủ Bản Thân – LCBT 006 8h – 12h 28/09/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 005 13h – 17h 28/09/2016
Sales & Marketing – SM 008 13h – 17h 27/09/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 004 8h – 12h 18/09/2016
Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 009 8h – 12h 15/09/2016
Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 007 8h – 12h 10/09/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 003 13h – 17h 08/09/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 002 8h – 12h 08/09/2016
8/2016 Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 008 13h – 17h 25/08/2016
Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 007 8h – 12h 25/08/2016
Khởi Nghiệp Kinh Doanh – Khách Hàng Tiềm Năng – StartUp 006 17h – 20h 08/08/2016
Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 006 8h – 12h 03/08/2016
7/2016 Kinh Doanh Thành Công – Sales & Marketing – SM 007 8h – 12h 09/07/2016
Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội – BCT001 13h – 17h 09/07/2016
Tư Duy Nhanh – KNGT 005 13h – 17h 03/07/2016
6/2016 Sales – Nghệ Thuật Bán Hàng – SM 006 8h – 12h 11/06/2016
Giao Tiếp & Thuyết Phục – Phỏng Vấn – KNGT 004 8h – 16h 10/06/2016
Sales – Bán hàng hiệu quả – SM 005 8h – 12h 05/06/2016
Giao Tiếp & Thuyết Phục – Đội Nhóm – KNGT 003 8h – 16h 03/06/2016
5/2016 Sales – Internet Marketing – SM 004 8h – 12h 15/05/2016
Làm Chủ Doanh Nghiệp Thành Công – StartUp 005 8h – 12h 14/05/2016
Giao Tiếp & Thuyết Phục – KNGT 002 13h – 18h 04/05/2016
4/2016 Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 001 13h – 18h 29/04/2016
Sale & Marketing – SM 003 8h – 12h 26/04/2016
Làm Chủ Doanh Nghiệp Thành Công – StartUp 004 8h – 12h 21/04/2016
Làm Chủ Bản Thân – LCBT 001 8h – 17h 16/04/2016
12/2015 Sale & Marketing – SM 002 8h – 12h 31/12/2015
Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 003 8h – 12h 29/12/2015
9/2015 Sale & Marketing – SM 001 8h – 12h 09/09/2015
7/2015 Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 002 18h – 21h 16/07/2015
6/2015 Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp 001 18h – 21h 11/06/2015

Địa chỉ: Phòng C2.06, Tầng 2, Tòa nhà Thống Kê, KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0913 850 997 – 0901 50 60 70

Bình luận