Lập báo cáo quyết toán hàng năm – BCT 002 – Ngày 23-11-2016

BEBOSS TRAINING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU
VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2295/HQĐNa-TCCB, ngày 20 tháng 10 năm 2016)

Công văn của cục hải quan tỉnh Đồng Nai

ky-nang-lap-bao-cao-quyet-toan-hang-nam-2111

Kính gửi: Các Doanh Nghiệp tham gia hoạt động gia công xuất khẩu

Căn cứ theo Luật Hải Quan năm 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định thi hành Luật Hải Quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khấu, nhập khẩu quy định trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất “Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan”, để giúp nhân viên các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất có thêm kỹ thuật nghiệp vụ kế toán trong việc lập báo cáo quyết toán năm một cách hiệu quả, Nay Cty CP đào tạo Be Boss phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hải quan của đơn vị xây dựng và biên soạn chương trình đào tạo nghiệp vụ “Lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu” dành cho nhân viên các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. Nội dung khóa học gồm: 2 ngày

a. Ngày thứ nhất: lúc 8h00
– Khai giảng ngày 23/11/2016 tại hội trường D208 trường Cao Đẳng Thống kê Đồng Nai
– Phát biểu của Lãnh đạo Hải Quan Đồng Nai
– Giảng Viên bắt đầu lên lớp.
– Những vướng mắc về cơ sở pháp lý khi lập báo cáo quyết toán.
– Các điểm mới về việc lập BCQT theo Luật thuế XNK 2016; Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.
– Cách lập từng chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán của loại hình Sản xuất hàng xuất khẩu, Gia công, Chế xuất theo quy định hiện nay.
– Những vướng mắc khi lập các chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán của loại hình Sản xuất hàng xuất khẩu, Gia công, chế xuất.

b. Buổi chiều cùng ngày: lúc 13h30
– Cách thức xử lý chênh lệch số liệu giữa bộ phận kế toán và bộ phận xuất nhập khẩu.
– Trách nhiệm của từng bộ phận Kế toán, xuất nhập khẩu như thế nào trong việc phối hợp để lập Báo cáo quyết toán.

c. Ngày thứ hai: Buổi sáng lúc 8h00
– Cách hạch toán, lập và lưu giữ sổ chi tiết nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu phát sinh hàng ngày để làm cơ sở giải trình khi cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Quyêt định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ban hành chế độ kế toán đối với doanh nghiệp hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

d. Buổi chiều cùng ngày: lúc 13h30
– Cập nhật các điểm mới được quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập định mức, quản lý nguyên phụ liệu, hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán.
– Các vấn đề phát sinh khác.
– Kết thúc khóa học, học viên nắm bắt được hệ thống những kiến thức pháp lý về lập Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu và hàng hóa xuất khẩu, cũng như có khả năng theo dõi số liệu phát sinh để lập Báo cáo quyết toán của doanhnghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

II. Thành phần giảng viên: ThS. Nguyễn Đức Vinh, Phó Trưởng Phòng Giám sát quản lý về Hải Quan, Cục Hải Quan Đồng Nai

III. Đối tượng tham gia học tập:
– Lãnh đạo hoặc chuyên viên theo dõi hoạch toán nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu phòng kế toán.
– Lãnh đạo hoặc chuyên viên theo dõi nhập nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu, xuất thành phẩm thuộc phòng Xuất Nhập Khẩu.

Cty Cổ Phần Đào Tạo Be Boss thông báo để các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia khóa đào tạo xin gửi đăng ký trực tiếp tới địa chỉ C206 tầng 2 Trường Cao Đẳng Thống kê II, KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại 0901 50 60 70.

Trân Trọng kính mời

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

Một số hình ảnh chương trình:

lap-bao-cao-quyet-toan-bct-001-hinh-001

lap-bao-cao-quyet-toan-bct-001-hinh-002

lap-bao-cao-quyet-toan-bct-001-hinh-003

lap-bao-cao-quyet-toan-bct-001-hinh-004

lap-bao-cao-quyet-toan-bct-001-hinh-005

Bình luận