Làm Chủ Doanh Nghiệp Với Đầu Tư Và Dòng Tiền – BCT 007 – Ngày 13-04-2019

Cùng các doanh chủ
cập nhật kiến thức đầu tư & kinh doanh.
Phân tích đánh giá dự án
sao cho phù hợp nguồn lực &
để giảm thiểu rủi ro
… góp phần đầu tư hiệu quả.
Cám ơn chuyên gia tài chính thầy Nguyễn Tấn Bình chia sẻ giảng dạy.

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Bình luận