Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 18 – Ngày 14-12-2017

Vui được dịp gặp gỡ chia sẻ cả ngày cùng các bạn thanh niên sinh viên để thêm yêu cuộc sống

Cảm ơn sự kết nối của Thầy Cô & ACE

Hình ảnh buổi chia sẻ:


Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận