Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 15 – Ngày 10-11-2017

Chia sẻ với thanh niên tại Đại học Nông Lâm

Vừa rèn mình

Để cùng nhau tu thân sửa mình tốt hơn mỗi ngày

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:


Bình luận