Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 11 – Ngày 26-09-2017

Lớp học vui – Học làm chủ doanh nghiệp

Tại Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

cùng Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam

Chia sẻ trải nghiệm kinh doanh

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận