Làm Chủ Doanh Nghiệp – LCCD 011 – Ngày 04-05-2017

Buổi chia sẻ Làm chủ doanh nghiệp – Vòng chung kết

 

Xem thêm hình ảnh khóa học: hình ảnh khóa học.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI

***

Số  171 QĐ/TĐTN-ĐKTHTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
v/v thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Vòng sơ khảo
Cuộc thi “Thắp sáng Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Đồng Nai năm 2017

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

  • Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017;
  • Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 451-KH/TĐTN-HHDN ngày 12/01/2016 giữa Tỉnh Đoàn và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Thắp sáng Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Đồng Nai năm 2017;
  • Căn cứ văn bản giới thiệu nhân sự của Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các sở, ngành;
  • Xét đề nghị của Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Vòng sơ khảo Cuộc thi “Thắp sáng Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Đồng Nai năm 2017 theo 05 nhóm lĩnh vực ý tưởng khởi nghiệp, như sau:

I. Nhóm lĩnh vực Khoa học kỹ thuật:

1. Ông Nguyễn Công Khánh – Phó chi cục trưởng Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học & Công nghệ;

2. Ông Nguyễn Bá Dương – Tổng Thư ký Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

3. Ông Vũ Minh Hào – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Hào Huân.

* Thư ký: Đ/c Lê Hoàng Thao – Cán bộ thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý Thanh niên Tỉnh Đoàn

II. Nhóm lĩnh vực Công nghệ thực phẩm:

1. Ông Phạm Thế Linh – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty THHN Nệm Thế Linh;

2. Bà Phạm Thị Hương – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty Đào tạo và Phát triển nhân lực SMART KARMA;

3. Ông Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long – Trưởng khoa kỹ thuật Hóa học Môi trường, trường Đại học Lạc Hồng.

* Thư ký: Đ/c Bùi Văn Tân – Chuyên viên Ban Thanh niên Công nhân – Đô thị Tỉnh Đoàn.

III. Nhóm lĩnh vực Dịch vụ, buôn bán, ăn uống:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Kế toán Đồng Nai;

2. Ông Lê Văn Sơn – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty Thái Trường Sơn;

3. Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư – Giám đốc Công ty Dạy nghề Ẩm thực và Thẩm mỹ Rosa.

* Thư ký: Đ/c Hoàng Thanh Tùng – Cán bộ thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý Thanh niên Tỉnh Đoàn.

IV. Nhóm lĩnh vực Sản xuất nông nghiệp:

1. Ông Trần Lâm Sinh – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;

2. Ông Nguyễn Văn Tân – Ủy viên Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp khu vực phía Nam;

3. Ông Trần Việt Cường – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Đại lý Thuế Đồng Nai.

* Thư ký: Đ/c Hoàng Hồng Thái – Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn.

V. Nhóm lĩnh vực Bảo vệ Môi trường, hệ sinh thái:

1. Bà Đặng Thị Thùy Dương – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường;

2. Ông Châu Minh Nguyện – Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

3. Ông Võ Bá Nguyên – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Thuận Phát.

* Thư ký: Đ/c Phạm Trần Quốc – Cán bộ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn

Điều 2: Ban Giám khảo có trách nhiệm chấm điểm theo các nội dung của Vòng sơ khảo Cuộc thi “Thắp sáng Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Đồng Nai năm 2017; Tổ Thư ký có trách nhiệm tổng hợp điểm cho Ban Giám khảo.

Điều 3: Văn phòng, Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn và các ông, bà có tên ở điều 01 căn cứ quyết định thi hành.
Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Vòng sơ khảo Cuộc thi “Thắp sáng Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Đồng Nai năm 2017 tự giải thể sau khi kết thúc Vòng sơ khảo Cuộc thi.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Thường trực Tỉnh Đoàn;

– Lưu VP, Ban ĐKTHTN

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Cao Cường

Phiếu điểm vòng sơ kết

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

THẮP SÁNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

***

PHIẾU ĐIỂM

VÒNG SƠ KHẢO

Tên ý tưởng: ……………………………………………………………………

Đại diện (nhóm, tác giả): ………………………………………………………

Nhóm lĩnh vực ý tưởng kinh doanh: …………………………………………..

STTTIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁTHANG ĐIỂM
Điểm chuẩnĐiểm
Giám khảo
1Tính Mới và Sáng tạo40 điểm 
–     Ý tưởng mới10 điểm
–     Ý tưởng độc đáo, sáng tạo10 điểm
–     Ý tưởng khác biệt so với các ý tưởng khác10 điểm
–   Chưa được áp dụng10 điểm
2Chuyên môn20 điểm 
– Ý tưởng dự thi đảm bảo các yếu tố về khoa học, những vấn đề về chuyên môn của từng lĩnh vực dự thi cụ thể.10 điểm
– Ý tưởng dự thi áp dụng những kiến thức khoa học, những mô hình mới.10 điểm
3Tính Khả thi và Hiệu quả kinh tế20 điểm 
– Ý tưởng dự thi có tính khả thi cao05 điểm
– Ý tưởng có nhiều khả năng ứng dụng được một cách rộng rãi trên thực tế.05 điểm
– Ý tưởng có Chi phí thực hiện thấp, kỹ thuật không phức tạp, định hướng dễ dàng.10 điểm
4Hình thức thể hiện (Bằng văn bản…)10 điểm 
– Mức độ đầu tư về hình thức và nội dung của Bài dự thi.06 điểm
– Sự nghiêm túc và nỗ lực của thí sinh tham gia04 điểm
5Thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo10 điểm 
– Có kiến thức vững về chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thuyết trình và trả lời phản biện.06 điểm
– Phong cách thuyết trình ấn tượng, hấp dẫn, lưu loát, dễ hiễu, rõ ràng, thuyết phục, đúng thời gian qui định.04 điểm
 TỔNG CỘNG100 điểm

Chữ ký Giám khảo

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Bình luận