Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD015 – Ngày 05-11-2017

Bao nhiêu trong số các bạn trẻ mong muốn hạnh phúc thành công?

Tất cả chúng ta đều khao khát mong muốn…

hay đơn giản chỉ là

Mỗi sáng chúng ta dạy sớm sẽ hữu ích tốt cho bản thân ta

Tuy nhiên

Cần sự cam kết và kỷ luật bản thân. Mình tin bạn làm được.

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận