Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 018 – Ngày 27-06-2018

Chia sẻ cùng Bạn, hôm nay
Những phút giây cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp vui với việc kỷ luật bản thân,
rèn luyện phát triển cá nhân
Lãnh đạo bản thân
Góp phần phát triển tổ chức qua việc làm “văn hóa” của gia đình, tổ chức
Qua công việc thuế hiệu quả
Mình nhận ra
Tư vấn và diễn thuyết/Chia sẻ chuyên đề
có liên quan mật thiết nhá

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:


Bình luận