Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 016 Ngày 19-11-2017

Chia sẻ góc nhìn

Trải nghiệm cuộc sống cùng Ông bà

Anh chị em gia đình Công giáo tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Cùng tốt hơn mỗi ngày

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:


Bình luận