Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 013 – Ngày 26-07-2017

Vui học, vui làm hiệu quả.

Học cần vui & làm việc cũng cần vui, hào hứng với cuộc sống phải không bạn?

Qua chuyên đề “Làm Chủ Cuộc Đời”.

Chào đón năm học mới.

Chúc mừng Thầy Cô & các bạn sinh viên.

Học viên Nguyễn Quang

Những gì thầy trình bày hôm qua, thực sự điều thầy mang lại là sự cổ vũ về niềm tin cho việc áp dụng các phương pháp để phát triển bản thân.

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:
Xem thêm hình ảnh khóa học tại đây.

Bình luận