Làm Chủ Cuộc Đời – LCCD 004 – NGÀY 18-09-2016

Chào Bạn

Mục đích SỐNG
SỐNG có mục đích

Còn Bạn thì sao? “Khát vọng”?
“Hãy sống như đời sống, để biết yêu…”

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận