Một số hình ảnh lớp học Làm Chủ Cuộc Đời LCCD 003:

Cảm nhận của bạn sinh viên Bạch My (Trường CĐ Sonadezi) – sau khi tham dự lớp học Làm Chủ Cuộc Đời

Em học được kinh nghiệm bổ ích và biết cách để bán hàng “THẬT NHẪN TÂM”, và các ví dụ thầy đã đưa ra như “Rich or Right” mỗi người có 1 nhận định và mục tiêu khác nhau. Sẽ có bạn chọn “Rich” và sẽ có bạn chọn “Right” đó là tuỳ vào bạn mình tự quyết định. Và qua các trò chơi cũng dạy cho tụi em cách quản lý của nhà lãnh đạo: phải đoàn kết, tập trung, sức mạnh thì mới có thể chiến thắng để sau này trở thành nhà doanh nhân tương lai. Nhờ thầy mà chúng em học được nhiều điều hay, hữu ích.

Cảm ơn thầy rất nhiều.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận