Học làm chủ cuộc đời, làm chủ cuộc sống

Chào Bạn! Bạn mong muốn hạnh phúc?
YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH, YÊU CUỘC SỐNG là quyền lựa chọn của chính chúng ta phải không bạn?

Chúng ta có kỷ luật bản thân mình để có lợi cho mình & cho người khác hay không?

Bạn và tôi có luyện tập thành thói quen dần thành tính cách để đầu óc luôn luôn suy nghĩ tích cực rồi hành động, hành động nhằm tiến gầnđạt bằng được mục tiêu đặt ra của chính mình hay không?

Chúng ta nhận trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh, phản ứng tích cực của chúng ta mới quyết định chúng ta có kết quả hay nhận hậu quả.

Từ bỏ dần dần không bao giờ còn ” đổ lỗi, bạo biện…” nhận trách nhiệm rồi tìm giải pháp, tập trung giải quyết vấn đề thông qua tối ưu nguồn lực hiện có và bổ sung nguồn lực của mình để đạt mục tiêu nào đó bạn chọn như sức khỏe, sự nghiệp, tình yêu, mối quan hệ, phát triển bản thân…để càng yêu cuộc sống.

Vòng tròn cân bằng cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn ảnh hưởng phần lớn từ NIỀM TIN và GIÁ TRỊ CÁ NH N chúng ta chọn lựa..Chúng ta có quyền lựa chọn suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực và hành động quyết liệt kiên trì để đạt kết quả.

Ngược lại suy nghĩ tiêu cực, hành động thường thì chỉ có hậu quả hoặc biết mà cũng không làm thì chẳng bao giờ có kết quả gì.

Quyền chọn lựa là chính bạn mà thôi!

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận