Làm Chủ Bản Thân – LCBT 024 – Ngày 06-05-2019

Chia sẻ đến các em học sinh cấp 3
Hãy suy nghĩ suy nghĩ ghi ra những điều mình yêu thích
cũng góp phần chọn ngành, chọn nghề trong tương lai
& cùng nhau
Tập luyện thói quen tốt sẽ giúp mỗi người chúng ta trưởng thành hơn
Quan sát các em thể hiện nỗ lực khát vọng nhiều hơn…

Một số hình ảnh buổi chia sẻ tại trường THPT Bình Sơn – Long Thành – Đồng Nai:

Bình luận