Làm Chủ Bản Thân – LCBT 023 – Ngày 19-03-2019

Tốt đạo Đẹp đời

Chia sẻ cùng 1.000 bạn trẻ đang học nghề…
Để cùng nhau sống tốt hơn mỗi ngày
Yêu thương gia đình &
Kỷ luật bản thân mình hơn nhá các bạn trẻ

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Bình luận