Làm Chủ Bản Thân – LCBT 022 – Ngày 25-02-2019

Học phải vui
Muốn
Vui phải học
Đầu năm chia sẻ câu chuyện trải nghiệm sống vui đến các em học sinh cấp ba… để nhóm lửa khơi gợi rèn luyện tài năng nước mơ của các em.

Cám ơn Thầy cô tạo cơ hội…

#NguyenNgocTuan #BeBossvn

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Bình luận