Làm Chủ Bản Thân – LCBT 021 – Ngày 23-10-2018

Tư vấn Chia sẻ trải nghiệm sống và kiến thức kinh doanh đến các bạn trẻ đoàn viên của 15 xã thị trấn thuộc huyện đoàn Xuân Lộc
Thầy Danh TT Chinh trị huyện
và anh Kiên Bí thư huyện đoàn chia sẻ:
“Xuân Lộc
Có Lộc Xuân
Có núi Chứa chan tình chan chứa”
Tuyệt vời!
Thế là vui việc chia sẻ tư vấn…

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Bình luận