Làm Chủ Bản Thân – LCBT 019 – Ngày 07-10-2018

Vui với việc chia sẻ tư vấn kinh doanh & cuộc sống
đến các bạn trẻ đoàn viên huyện đoàn Vĩnh Cửu
Yêu thêm công việc…

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Bình luận