Làm Chủ Bản Thân – LCBT 007 – Ngày 06-10-2016

Cảm nhận của một số bạn học viên:

Bạn Kim Ly:

Cảm ơn thầy Tuấn và các anh cộng sự BeBoss đã cho chúng em nhiều bài học quý báu và nhiều trò chơi bổ ích.

Cảm ơn thầy đã chia sẻ và lắng nghe những chia sẻ của tụi em.

Bạn Bá Học:

Cảm ơn BeBoss! Rất vui và nhận được nhiều bài học bổ ích.

Bạn Duy Lợi:

Gửi cho ba lời cảm ơn vì đã ở bên con, động viên con và giúp con thực hiện ước mơ.

Cảm ơn vì MÌNH KHÔNG BỎ CUỘC THỰC HIỆN ƯỚC MƠ.

Một số bạn sinh viên:

Cám ơn thầy! Thầy đã giúp em học được nhiều điều có ích cho cuộc sống của em sau này.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-10

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-02

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-03

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-05

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-07

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-09

lam-chu-cuoc-doi-lccd-007-hinh-12

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

Nhấn vào đây để xem toàn bộ hình ảnh khóa học.

Bình luận