Kỹ Năng Làm Việc Nhóm & Quản Lý Công Việc – KNGT 015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHẦN I: NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nội dung chương trình:

 • Giới thiệu mục tiêu, chương trình khóa đào tạo
 • Làm thế nào để học tập tốt nhất với phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm?
 • Giới thiệu về công nghệ 4.0 của Microsoft
 • Công nghệ thông tin dành cho nhân viên doanh nghiệp
 • Tổng quan về Office 365
 • Giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về các ứng dụng:
  • Office Online (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Sway, OneDrive …)
  • Team Work (Teams, Planner …)
  • Internal Site (SharePoint)Đăng ký và làm quen với Bộ Office 365
 • Đăng ký và làm quen với Bộ Office 365
 • Thực hành thao tác với các ứng dụng của Bộ Office 365
 • Trao đổi – hỏi đáp
 • Nhận xét và tổng kết

PHẦN II: TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Nội dung chương trình:

 • Định nghĩa nhóm và các khái niệm liên quan đến làm việc nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của một nhóm
 • Các yếu tố thành công của một nhóm:
  • Mục đích, mục tiêu – Purpose
  • Quá trình – Process
  • Trao đổi thông tin – Communication
  • Sự tham gia – Involvement
  • Sự cam kết – Commitment
  • Lòng tin – Trust
  • Yếu tố Lãnh đạo nhóm
  • Tự đánh giá và phân loại nhóm của bạn
  • Cách thức tổ chức các cuộc họp nhóm hiệu quả
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết mâu thuẫn nhóm
 • Các bước và kỹ thuật quản lý thời gian:
  • Các trở ngại trong quản lý thời gian;
  • Xác lập mục tiêu;
  • Thực hiện các bước hành động;
  • Sắp xếp thứ tự ưu tiên;
  • Lên thời khóa biểu.
 • Cách thức quản lý nơi làm việc:
  • Quản lý giấy tờ;
  • Quản lý điện thoại;
  • Quản lý cuộc họp;
  • Quản lý bàn làm việc.
 • Trao đổi – Hỏi đáp
 • Nhận xét, tổng kết và bế giảng

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:Bình luận