Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 011 – Ngày 04-11-2016

Bạn biết
Hành động tạo Kết quả
góp phần tạo NIỀM TIN và khả năng qua việc tham gia luyện tập.

Ngay cả việc bắt tay cũng cần tập luyện:
Bạn nên đưa chân trái lên trước & “giữ lòng bàn tay thẳng đứng và siết tay bằng một lực tương đương với lực người kia sử dụng,
được cho là cách bắt tay hoàn hảo”
– theo “nhà ngôn ngữ cơ thể” ngài Allan Pease chia sẻ.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

img_2827

img_2953

img_2977

img_3016

img_3028

img_3037

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận