Kỹ Năng Giao Tiếp – KNGT 010 – Ngày 27-10-2016

😠Để THAY ĐỔI CẢM XÚC chúng ta cần phải
🙅THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CƠ THỂ
Giọng nói
Tốc độ di chuyển
Động tác ta làm
Dáng đứng
Không gian …
🎆TẬP TRUNG
vào điều hiện tại,
đối diện và nhận thấy câu chuyện của chính mình..
☕️KỂ CÂU CHUYỆN
của bản thân mình,
câu chuyên mà bạn đang mong muốn, hướng đến mục tiêu của bản thân…

ky-nang-giao-tiep-kngt-010-hinh-001

ky-nang-giao-tiep-kngt-010-hinh-003

 

 

ky-nang-giao-tiep-kngt-010-hinh-012

ky-nang-giao-tiep-kngt-010-hinh-025

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận