Khởi Sự Doanh Nghiệp – StartUp 010 – Ngày 27-04-2017

Lớp chia sẻ khởi sự doanh nghiệp – Đặc tính của chủ doanh nghiệp

Một số hình ảnh của lớp chia sẻ:

Xem thêm hình ảnh khóa học: hình ảnh khóa học.

Bình luận