Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp014 – Ngày 23-10-2017

Yêu thêm việc chia sẻ trải nghiệm sống yêu đời, yêu người

Tư vấn nghề nghiệp đến các bạn trẻ

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận