Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp013 – Ngày 16-10-2017

Nói chuyện với thanh niên, học sinh về định hướng nghề nghiệp
Yêu thêm nghề chia sẻ

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:

Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận