Khởi Nghiệp Kinh Doanh – StartUp012 – Ngày 18-10-2017

Chia sẻ khởi nghiệp cùng các bạn đoàn viên huyện Cẩm Mỹ.

Một số hình ảnh buổi chia sẻ:


Xem thêm hình ảnh tại đây.

Bình luận