Khái niệm website là gì?

Ngày nay việc sử dụng internet đã trở nên rất phổ biến. Mỗi ngày số lượng truy cập vào các website trên toàn thế giới vô cùng lớn. Nhưng bạn đã biết được, khái niệm website là gì và làm thế nào để truy cập vào website chưa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về website ngay bây giờ.

Khái niệm website là gì ? - Hình 1

Khái niệm về website

Có thể hiểu thật đơn giản, website giống như một tờ báo bình thường. Bạn “truy cập một website” cũng tương tự như việc bạn đang “đọc một tờ báo Tuổi Trẻ”. Website cũng có các bài viết, có hình ảnh và có thêm phần video và một số tiện ích khác. Đọc báo bạn xem thấy có những trang quảng cáo sản phẩm, website cũng vậy, bạn có thể xây dựng website quảng cáo sản phẩm, giống hệt như một tờ báo quảng cáo.

Nhưng website lại hiện đại và có nhiều đặc điểm nổi trội hơn một tờ báo thông thường và website được truy cập trên môi trường internet thông qua phần mềm gọi là trình duyệt web.

Khái niệm website là gì?

Khái niệm website là gì ? - Hình 2

Nội dung một website cơ bản

Website hay thường gọi là trang web, là một tập hợp các trang web con thường nằm chung trong một tên miền hoặc tên miền phụ. Mỗi trang web con bao gồm các văn bản, hình ảnh, video,… được sắp xếp có trình tự và theo cấu trúc của người lập trình viên tạo ra trang web đó.

Khái niệm website là gì ? - Hình 3

Các website được lưu trữ trên hosting để người dùng có thể truy cập vào website mọi lúc mọi nơi

Website sẽ được lưu trữ trên các web hosting. Mỗi website sẽ có tên miền để xác định đó là website nào. Người dùng muốn truy cập và tương tác với website sẽ phải sử dụng một phần mềm (thường gọi là trình duyệt web) để truy cập bằng cách: gõ tên miền của website vào trình duyệt web. Trình duyệt web sẽ hiển thị nội dung của website đó để người dùng truy cập. Có nhiều trình duyệt web khác nhau như: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, Cốc cốc (trình duyệt web do Việt Nam phát triền),…

Khái niệm website là gì ? - Hình 4

Các câu lệnh cơ bản trong website

Nội dung của website có những gì, là do người lập trình viên web viết ra các câu lệnh trong website để yêu cầu web server chạy các câu lệnh đó. Web sever sẽ chạy các câu lệnh này và hiển thị nội dung ra cho người dùng truy cập trên trình duyệt web. Người dùng sẽ không thể xem được các câu lệnh mà người lập trình viên viết, mà chỉ có thể xem được nội dung do web server hiển thị ra trình duyệt web (sau khi thực hiện các câu lệnh do người lập trình viên viết).

Khái niệm website là gì ? - Hình 5

Các ngôn ngữ lập trình web

Website có thể được xây dựng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: PHP, .NET, Java, Ruby on Rails,… Mỗi ngôn ngữ sẽ có các câu lệnh khác nhau. Người dùng không cần quan tâm website đó viết bằng ngôn ngữ nào. Bởi vì trình duyệt web sẽ làm nhiệm vụ đọc các câu lệnh đó và hiển thị nội dung website lên trình duyệt web cho người dùng truy cập.

Kết luận

Như vậy, bạn đã hiểu được cơ bản khái niệm website là gì. Để website có thể hoạt động được cần có 3 thành phần chính: tên miền, web hosting, source code (tập hợp các câu lệnh).

Để hiểu  rõ thêm các khái niệm về: tên miền, web hosting, source code là gì. Bạn hãy truy cập vào bài viết Các thành phần cơ bản của website để nắm vững hơn.

Bình luận