Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 theo từng bước một cách đơn giản và dễ sử dụng nhất cho bạn.

Các thành phần chính của phần mềm gồm:

Công cụ làm việc.

Tùy chỉnh lưu file sau khi đóng dấu.

Danh sách file hình cần đóng dấu.

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 1

Giới thiệu công cụ làm việc gồm các thành phần:

Open: Thêm ảnh vào để đóng bản quyền.

Remove: Loại bỏ ảnh khỏi danh sách đóng bản quyền.

Preview: Xem trước ảnh đã thực hiện đóng bản quyền.

Process: Thực hiện việc đóng bản quyền vào ảnh.

Stop: Tạm dừng việc đóng bản quyền.

Details: Xem danh sách ảnh dạng danh sách.

Thumb: Xem danh sách ảnh dạng hình thu nhỏ.

Template: Thêm, bớt hoặc sửa chữa Template để đóng dấu.

Editor: Công cụ sửa chữa ảnh trực tiếp.

Options: Tuỳ chọn cho phần mềm.

Exit: Thoát khỏi phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 2

Hướng dẫn tạo mới một Template để đóng bản quyền cho ảnh

Phần mềm cho sẵn bạn một Template là demo, bạn có thể xoá, sửa Template này. Việc tạo mới hay sửa một Template có sẵn không khó, sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo ra một Template theo ý bạn.

Bạn chọn phần Template, cửa sổ sau hiện ra:

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 3

Sau đó chọn như sau để tạo mới một Template:

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 4

Sau khi tạo mới một Template, bạn có thể thêm Text hoặc hình ảnh làm dấu bản quyền như sau:

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 5

Hướng dẫn thêm Text làm dấu bản quyền:

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 6

Hướng dẫn thêm ảnh làm dấu bản quyền:

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 7

Hướng dẫn đóng dấu bản quyền vào ảnh

Thiết lập nơi lưu file hình ảnh sau khi đóng dấu.

Chọn Open để thêm một hoặc nhiều ảnh để đóng dấu bản quyền cùng lúc.

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 8

Chọn Preview để xem trước ảnh được đóng dấu. Sau đó chọn Process để thực hiện việc đóng dấu bản quyền vào ảnh.

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 9

Hộp thoại Question hiện ra, chọn Yes để mở thư mục ảnh vừa được đóng dấu bản quyền.

Hướng dẫn sử dụng Batch Watermark Creator 7 - Bước 10

Lời kết

Vậy là bạn đã hoàn tất việc đóng dấu bản quyền của mình lên ảnh. Việc sử dụng Batch Watermark Creator để đóng dấu bản quyền cho ảnh thật dễ dàng và hiệu quả.

Chúc các bạn thành công !

Bình luận