Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Giới thiệu

Bạn muốn chia sẻ nhiều bức ảnh của mình, nhưng lại ngại mất bản quyển. Có một giải pháp cho bạn đó là sử dụng phần mềm Batch Watermark Creator 7.

Batch Watermark Creator 7 là một phần mềm chuyên dụng để đóng dấu bản quyền ảnh, tạo dấu ấn của riêng bạn vào trong bức ảnh với chữ ký, logo, …

Phần mềm Batch Watermark Creator 7 hỗ trợ xử lý theo lô, giúp bạn có khả năng xử lý hàng loạt ảnh trong vài phút. Các định dạng ảnh được hỗ trợ : JPEG, BMP, PCX, PNG, TGA, PBM, PGM, PPM, GIF, VDA, ICB, VST, Hình, WMF, Fax, PSD, PDD, PSP, PCD, …

Các bước hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7

Bước 1:

Để bắt đầu cài đặt, các bạn hãy tải file cài đặt phần mềm về máy tính. Sau đó chạy file exe và bắt đầu cài đặt phần mềm Batch Watermark Creator. Một bảng thông báo hiện ra → click chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 1
Bước 2:

Xuất hiện bảng thông báo, click chọn I accept the agreement, sau đó → click chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 2

Bước 3:

Bảng thông báo hiện ra. Chọn thư mục chứa phần mềm → click chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 3

Bước 4:

Chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 4

Bước 5:

Chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 5

Bước 6:

Chọn Install.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 6

Bước 7:

Chọn Finish để kết thúc cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Bước 7

Giao diện chương trình sau khi cài đặt xong.

Hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 - Giao diện

Tới đây là bạn đã hoàn thành các bước hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 và cài đặt thành công phần mềm Batch Watermark Creator 7. Với các bước hướng dẫn cài đặt Batch Watermark Creator 7 chi tiết như trên, công việc cài đặt thật đơn giản và dễ dàng.

Bình luận