Học Làm Chủ Doanh Nghiệp – StartUp 25 – Ngày 09-12-2018

Chia sẻ
Nhắc nhớ kiến thức áp dụng thực tiễn
đến các bạn thanh niên sinh viên Đại học Đồng Tháp
Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Bình luận