Học làm chủ Doanh nghiệp – StartUp 009 – Ngày 22-04-2017

Lớp học Làm Chủ Doanh nghiệp từ ý tưởng kinh doanh

Sinh viên các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đến học tại Đại học Kinh tế – Luật Tp.HCM

Xem thêm hình ảnh khóa học: hình ảnh khóa học.

Bình luận