Hoạt Động Cộng Đồng – Ngày 13-01-2018

Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam tặng giấy khen vì hoạt động cộng đồng 2017.

Một số hình ảnh chương trình:Bình luận