Giao Tiếp & Thuyết Phục – KNGT 002 – Ngày 04/05/2016

SỨC MẠNH NGÔN TỪ

Cách chúng ta giao tiếp hay nói với nhau điều gì đó, cũng bắt nguồn từ chính những gì chúng ta suy nghĩ, để rồi suy nghĩ tạo ra cảm xúc trạng thái & khiến chúng ta hành động theo những suy nghĩ đó

&

Lựa chọn suy nghĩ tích cực để trở thành người của kết quả hoặc suy nghĩ tiêu cực như đổ lỗi, bạo biện … để trở thành người của lý do đó là quyền chọn lựa của chúng ta và mỗi lựa chọn có hệ quả của nó, hoặc là kết quả hoặc là hậu quả.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận